Misyon nou

Seyè nou an ban nou yon manda senp – Fè disip. Nou eksprime misyon nou kòm Envesti renmen transfòme Kris la. Nou fè sa pa renmen Bondye ase envesti tèt nou nan ap grandi nan relasyon ak Li ak envesti sa a renmen nan lòt moun.

Nou apresye bagay sa yo:

Lwanj – Paske Bondye enpòtan pou nou.

Doktrin – Paske Bondye enpòtan pou nou.

Konpasyon – Paske moun gen pwoblèm pou nou.

Lapriyè – Paske relasyon enpòtan pou nou.

Synergy – Paske Lanmou enpòtan pou nou.

Disip – paske lavi enpòtan pou nou.

Dekouvèt – Paske Joy enpòtan pou nou.